Емил Христов

поезия

Литературен клуб | арт група „Устата“ | страницата на автора

 

Розова подводница

 

Емил Христов

 

 

Ние всички живеем
в розовата подводница
Така бавно потъваме
красиви, млади и влюбени
фут по фут, фут по фут
Ето, стигаме дъното:
фосфоресциращи риби,
корали, миди и пясък
Тъмно е и тежи водата,
когато наближаваме дъното:
фут по фут, фут по фут,
и не ще ни сплеска водата,
ако много внимаваме

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 09. ноември 2006 г.
©1998-2020 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]