Емил Христов

поезия

Литературен клуб | арт група „Устата“ | страницата на автора

 

Namby-Pamby

 

Емил Христов

 

 

Все по-трудно намислям имена
на дълбоководните видове
мекотели и членестоноги,
дето ги откриват тук и там
в океани и морета.
Ако ги носеха препарирани,
поне да не се страхувам за живота си.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 09. ноември 2006 г.
©1998-2020 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]