Емил Христов

поезия

Литературен клуб | арт група „Устата“ | страницата на автора

 

Преобръщане на къщата I - 90 °

 

Емил Христов

 

 

Таваните стават стени,
а стените на четвърт
тавани. Лява страна:
полилеят стърчи
свръхмаскулинно
в идеалния център -
не се люлее, лее се и разлива
светлина приглушена почти
олтарна.

 

Има и къщи и къщи, казват
стопаните; стопани и стопани
според къщите. За преобръщане
не трябва желание, а точка
опорна, лост
и сила. Да ходиш в прозорците,
които се плискат и пенят
болезнено, да хлопне вратата,
когато е точно отгоре - тъй
експериментиращи обръщачи
на къщи провалят
телата си.

 

Дясна страна:
маса, гардероб, столове...
Вертикалът се сгъва в средата си
и издънва пространството,
изпращяват основите
и се сурва покъщнината.
Само креватът си тежи на

 

мястото.

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 21. февруари 2006 г.
©1998-2020 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]